Logo

Przez zmysły do szczęśliwego i zdrowego rozwoju

Dr n. hum. Joanna Matejczuk, psycholog, Adiunkt na UAM w Poznaniu, psycholog, zainteresowania kieruje wokół rozwoju, edukacji i komunikacji interpersonalnej

Dlaczego zmysły są tak ważne w życiu dziecka

Dziecko już przed porodem staje się gotowe do zmysłowego poznawania rzeczywistości. Bardzo wcześnie i precyzyjnie rozwijają się narzędzia do poznawania świata po narodzeniu, takie jak wzrok, słuch, węch, dotyk, smak. Wszystko po to, aby od pierwszych chwil po porodzie wielozmysłowo poznawać i doświadczać nowego środowiska. Do tego poznawania od początku, poza zmysłami dziecko potrzebuje także drugiego człowieka – doświadczeń przeżywanych w bliskim, pełnym szacunku kontakcie.

Tak rozumiane doświadczenia zmysłowe stają się podstawą kształtujących się przekonań na temat świata, innych ludzi i samego siebie. To one będą stanowiły fundament tego, jak dziecko będzie rozumiało i odczuwało rzeczywistość aktualnie i w kolejnych okresach rozwoju, również w dorosłości. Będą także ważnym elementem rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego, a także budowania kompetencji kluczowych dla całego życia, takich jak poczucie bezpieczeństwa, autonomii, inicjatywy. Wszystko, co dziecko słyszy, widzi i odczuwa całym ciałem, będąc w kontakcie z drugim człowiekiem, składa się na to, jaką staje się osobą. W tym sensie, trochę metaforycznie można powiedzieć, że zmysły od początku stają się naszym rozwojowym oknem na świat, a drugi człowiek pomaga odkrywać, nazywać, interpretować, odczuwać ale i stwarzać to, co za oknem. Mamy zatem, jako dorośli, niezwykłą rolę do spełnienia i warto mieć jej świadomość.